KARIÉRA V EU

Evropská investiční banka

Úloha: Poskytovat finanční prostředky na projekty, kterými EU realizuje své cíle, a to v rámci EU i mimo ni

Prezidentka: Nadia Calviño

Správní rada: každá členská země EU v ní má jednoho člena a jednoho člena jmenuje Evropská komise

Počet zaměstnanců: 3000 (2023)

Stáže: Až pětiměsíční stáž se stipendiem 1618 EUR, více info zde.

Pracovní příležitosti: Zaměstnanci jsou rozděleni do tří funkčních skupin: funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory, včetně právníků lingvistů, funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy a funkční skupiny AST/SC, která vykonává kancelářské a sekretářské úkoly. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v Evropské investiční bance naleznete zde.

Sídlo: Lucemburk, Lucembursko

Internetové stránky: Evropská investiční banka  

OBECNĚ O EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE

Evropská investiční banka je finanční rozvojovou institucí Evropského hospodářského společenství, má formu akciové společnosti přičemž jejími hlavními akcionáři jsou členské státy EU. Úkolem EIB je poskytování dlouhodobých půjček na kapitálové investice subjektům soukromého a veřejného sektoru, včetně bank. EIB sídlí v Lucemburku a zaměstnává okolo 3800 expertů a úředníků.

Informace o pracovních nabídkách v EIB je možno dohledat na webu této instituce. EIB organizuje dvakrát ročně běh stáží pro studenty posledních ročníků univerzit a absolventy. Možné je přihlásit se rovněž do programu určeného přímo pro mladé absolventy.