KARIÉRA V EU

Výbor regionů (VR) a Hospodářský a sociální výbor EU (EHSV)

Úloha: Poradní instituce zastupující regionální a místní samosprávné celky v Evropské unii (VR), Poradní orgán zastupující organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců a další zájmové skupiny (EHSV)

Předseda: Vasco Alves Cordeiro (VR), Oliver Röpke (EHSV)

Počet zaměstnanců: 700 (EHSV, 2023), 609 (VR, 2023)

Stáže: VR: Pětiměsíční stáž se stipendiem 1280 EUR, více info zde. EHSV: Pětiměsíční stáž se stipendiem 1363 EUR, více info zde.

Pracovní příležitosti: Sekretariáty obou institucí přímo či nepřímo podporují práci zástupců za regiony/hospodářské a sociální partnery ku prospěchu občanů EU, a to v širokém spektru oblastí.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře ve Výboru regionů či v Hospodářském a sociálním výboru EU naleznete zde: VR, EHSV.

Sídlo: Brusel, Belgie, VR a EHSV zde.

Internetové stránky: VR, EHSV.

OBECNĚ O VÝBORU REGIONŮ A HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍ VÝBORU EU

Mezi další instituce, které se podílejí na legislativním procesu poradním hlasem, patří Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor EU. Výbor regionů je poradní institucí EU, která je složena ze zástupců zvolených na lokální a regionální úrovni všech 27 členských států. Jedná se zpravidla o reprezentanty regionálních samospráv, městské zastupitele, radní, či starosty/primátory obcí EU. Evropský hospodářský a sociální výbor je unijní instituce složená ze zástupců zaměstnaneckých a zaměstnavatelských organizací a dalších zájmových skupin. Prostřednictvím tohoto orgánu se mohou zájmové organizace vyjadřovat zejména k legislativním návrhům EU a akcentovat tak ekonomické, sociální a jiné dopady k připravovaným iniciativám a sdílet své odborné zkušenosti o situaci v členských státech EU. Oba výbory mají sídlo v Bruselu a zaměstnávají kolem 500, resp. 700 osob. Poptávají překladatele, právníky či odborníky na jednotlivé politiky EU.