KARIÉRA V EU

Rada Evropské unie

Úloha: Tlumočit názory členských států Evropské unie, schvalovat právní předpisy EU a koordinovat politiky EU

Členové: Ministři vlád všech zemí EU podle oblasti politiky, která je projednávána

Předseda: Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země EU

Počet zaměstnanců: 3108 (2023)

Stáže: Pětiměsíční stáž se stipendiem 1340 EUR, více info zde.

Pracovní příležitosti: Jako zaměstnanec generálního sekretariátu Rady budete vždy jednat jako zástupce orgánu, konkrétně:

  • na pozici administrátora budete vytvářet přidanou hodnotu jednak v roli poradce, ale i jako člen týmu,
  • na asistentské pozici budete vytvářet přidanou hodnotu jednak v roli asistenta, ale i jako člen týmu,
  • na pozici administrativního pracovníka budete vytvářet přidanou hodnotu jednak v roli pomocného personálu, ale i jako člen týmu.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v Radě EU naleznete zde.

Sídlo: Brusel (Belgie)

Internetové stránky: Rada EU

OBECNĚ O RADĚ EVROPSKÉ UNIE

Rada EU je orgánem Evropské unie,  který se zásadní měrou podílí na rozhodovacích a normotvorných procesech EU. Rada zasedá celkem v deseti složeních (formacích), z nichž každá se zabývá konkrétní věcnou oblastí politik EU. Členské státy jsou v těchto formacích zastoupeny příslušnými ministry či státními tajemníky s odborností k projednávaným otázkám. Rada EU je „hlasem členských států“, na jejíž půdě prosazují vlády zemí EU své národní pozice a postoje k zásadním politickým rozhodnutím a legislativním návrhům. Souhlasem Rady EU jsou podmíněna všechna zásadní rozhodnutí v Unii, schvalování legislativních aktů, uzavírání mezinárodních závazků i schvalování rozpočtových opatření.

Rada jako taková je složena zástupci členských států dle úrovně a předmětu jednání. Na expertní úrovni v pracovních skupinách se jedná o národní diplomaty a experty státní správy na specifickou problematiku. Specifickou roli hrají velvyslanci členských států EU, kteří danou zemi reprezentují v přípravném orgánu, tzv. Výboru stálých zástupců neboli COREPER. Radě každého půl roku předsedá na rotační bázi jeden z členských států EU. Na vrcholné politické úrovni jsou to poté již zmínění ministři či státní tajemníci. Specifickým podpůrným tělesem Rady je její generální sekretariát, jenž asistuje jednak členům Rady a jednotlivým předsednictví, tak také Evropské radě, na jejíž úrovni se pravidelně scházejí premiéři a prezidenti všech členských států EU.

Generální sekretariát má něco málo přes 3000 zaměstnanců, kteří jsou vedení jako úředníci Rady EU ve funkčních skupinách administrátorů (AD) a asistentů (AST). O uplatnění v rámci Generálního sekretariátu Rady je možno se ucházet v otevřených výběrových řízeních na webu Rady EU či EPSO. Získání zaměstnání v Generálním sekretariátu předpokládá úspěšné absolvování vícekolového výběrového řízení, jehož součástí jsou rovněž speciální všeobecné znalostní testy, které zajišťuje EPSO. Generální sekretariát kromě toho dvakrát ročně nabízí ve svých řadách stáže, na něž je možné se hlásit skrze portál EPSO. Zcela novým programem je poté tzv. Junior Policy Team (JPT), v rámci kterého se mohou mladí lidé, kteří absolvují v Generálním sekretariátu stáž, přičemž jejich dosavadní profesní zkušenost nepřesahuje tři roky, interně ucházet o dočasnou pozici v rámci vybraných útvarů Generálního sekretariátu Rady.