KARIÉRA V EU

Evropská centrální banka

Úloha: Spravovat jednotnou měnu, udržovat stabilní ceny a provádět hospodářskou a měnovou politiku EU

Předseda: Christine Lagardeová

Členové: prezident a viceprezident ECB a guvernéři národních centrálních bank všech zemí EU

Počet zaměstnanců: 3500 (2023)

Stáže: Až pětiměsíční stáž se stipendiem 1070 EUR, více info zde.       

Pracovní příležitosti: Zaměstnanci jsou rozděleni do tří funkčních skupin: funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory, včetně právníků lingvistů, funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy a funkční skupiny AST/SC, která vykonává kancelářské a sekretářské úkoly. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.    

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v Evropské centrální bance naleznete zde.

Sídlo: Frankfurt nad Mohanem, Německo

Internetové stránky: Evropská centrální banka

 OBECNĚ O EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE

Evropská centrální banka je ústřední bankou pro v současnosti 20 zemí EU platících společnou měnou euro. Sídlí v německém Frankfurtu nad Mohanem a jejím hlavním úkolem je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně a zachovat kupní sílu jednotné měny. Evropská centrální banka je nezávislou institucí, která není podřízena žádnému jinému orgánu EU či členským státům. Banka je dále odpovědná za obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi v eurozóně, a to rovněž v zúčastněných členských státech EU mimo eurozónu v rámci tzv. jednotného mechanismu dohledu. Pro Evropskou centrální banku pracuje přibližně 3500 expertů a administrativních pracovníků.

Pokud jde o pracovní příležitosti, ty je možno v případě ECB zhlédnout na  jejím webu. Vzhledem k mandátu této instituce se většina otevřených pozic soustředí na experty z oblastí financí a bankovnictví. ECB rovněž pravidelně organizuje placené stáže v době trvání 6 nebo 12 měsíců. Mladí uchazeči o zaměstnání se mohou ihned po dokončení univerzity rovněž přihlásit do speciálního programu určeného pro absolventy.