KARIÉRA V EU

Evropský parlament

Úloha: přímo volený orgán s legislativní, rozpočtovou a dozorčí pravomocí

Členové: 705 poslanců

Předsedkyně: Roberta Metsolová

Počet zaměstnanců: 8000 (2023)

Stáže: Pětiměsíční stáž „Schuman“ se stipendiem 1428 EUR, více info zde.

Pracovní příležitosti: Zaměstnanci Evropského parlamentu poskytují poslancům a poslankyním tohoto orgánu prostředky k tomu, aby mohli pracovat na upevňování odolné a účinné evropské demokracie.

Stejně jako poslanci a poslankyně EP, i zaměstnanci pochází ze všech členských zemí EU. Většina z nich pracuje v jednom ze tří pracovních míst Parlamentu, tedy v Bruselu, Lucemburku nebo Štrasburku. Menší počet zaměstnanců a zaměstnankyň Parlamentu pracuje v jeho kontaktních kancelářích, které jsou v každém členském státě EU.

Každý zaměstnanec a zaměstnankyně přímo či nepřímo podporuje práci poslanců a poslankyň EP ku prospěchu občanů EU, a to v širokém spektru oblastí.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v Evropském parlamentu naleznete zde.

Sídlo: Brusel, Belgie, Štrasburk, Francie,  Lucemburk, Lucembursko

Internetové stránky: Evropský parlament

OBECNĚ O EVORPSKÉM PARLAMENTU

Důležitou institucí v legislativním procesu v EU je Evropský parlament, který zaměstnává na 8 tisíc osob. Evropský parlament je nadnárodním a jediným přímo voleným orgánem Unie zastupujícím zájmy jejích občanů. Poslanci konkrétně vykonávají legislativní pravomoci (schvalování právních aktů ve většině politik EU), rozpočtovou pravomoc (schvalování unijního rozpočtu), jmenování a kontrolu Komise (volba předsedy Komise navrženého Evropskou radou i schválení kolegia jako celku, popř. jeho odvolání), kontrolu a dohled nad dalšími orgány EU (např. Evropskou centrální bankou či Účetním dvorem) či zpracování petic (individuální stížnosti občanů). Evropský parlament musí schválit také přistoupení nového státu do EU či mezinárodní (např. obchodní) dohody Unie.

Formálně sídlí ve Štrasburku, avšak nejvíc služebních míst a dalších pracovních pozic nabízí v Bruselu, přičemž část Evropského parlamentu se nachází též Lucemburku. Úředníci ani další zaměstnanci Evropského parlamentu nejsou spojeni s konkrétní politickou frakcí, uplatnění lze nicméně najít i přes spolupráci s europoslanci či politickými frakcemi. Role angličtiny jako pracovního jazyka EP posílila po rozšíření EU v roce 2004, avšak pro běžný výkon služby je vhodná alespoň pasivní znalost francouzského jazyka.

Obdobně jako je tomu u ostatních institucích úředníci Evropského parlamentu jsou rozděleni v rámci funkčních skupin na stálé a dočasné zaměstnance, přičemž výběr zaměstnanců Evropského parlamentu má na starosti Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Zajímavou možností pracovního uplatnění v Evropském parlamentu jsou stáže, přičemž Evropský parlament nabízí dva hned druhy stáží: stáže na generálním sekretariátu (Schumanovy stáže) a stáže u poslanců a poslankyň Evropského parlamentu.

Schumanovy stáže, které trvají pět měsíců, jsou placené a mohou se vykonávat na jednom z oficiálních pracovních míst Evropského parlamentu – v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku – nebo v jeho kontaktních kancelářích v členských státech. Schumanovy stáže se mohou uskutečňovat v nejrůznějších oblastech, jako jsou vnitřní a vnější politiky EU, finance, právo, mnohojazyčnost, administrativa, infrastruktura a logistika, komunikace nebo IT. Výběrová řízení jsou vyhlašována dvakrát ročně (květen a říjen).

Poslanci a poslankyně mohou nabízet placené stáže ve svých kancelářích v prostorách Evropského parlamentu v Bruselu (nebo ve Štrasburku), a to na základě dohody s Evropským parlamentem. Délka stáže je od šesti týdnů až po pět po sobě následujících měsíců a rozhodují o ní poslanci a poslankyně, kteří stáž udělují. Stáž může začít kdykoli během roku. Pro podání žádosti musí zájemci kontaktovat přímo poslance či poslankyni Evropského parlamentu. Více informací včetně kontaktních údajů českých poslanců můžete najít na webu.