KARIÉRA V EU

Soudní dvůr Evropské unie

Úloha: Zajistit, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech zemích EU zajistit, aby země a orgány EU dodržovaly právní předpisy Unie

Členové: Soudní dvůr: 1 soudce za každý stát EU a 11 generálních advokátů, Tribunál: 2 soudci za každý stát EU

Počet zaměstnanců: 6171 (2023)

Stáže: Pětiměsíční stáž se stipendiem 1468 EUR, více info zde.

Pracovní příležitosti: Zaměstnanci jsou rozděleni do tří funkčních skupin: funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory, včetně právníků lingvistů, funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy a funkční skupiny AST/SC, která vykonává kancelářské a sekretářské úkoly. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v SDEU naleznete zde.

Sídlo: Lucemburk, Lucembursko.

Internetové stránky: SDEU

OBECNĚ O SOUDNÍM DVOŘE EVROPSKÉ UNIE

Soudní dvůr EU představuje justiční orgán Unie provádějící výklad unijního práva, aby bylo uplatňováno stejným způsobem ve všech členských státech EU. Urovnává také právní spory mezi jednotlivými členskými státy a orgány EU a v některých případech i mezi občany a orgány EU. Soudní dvůr sídlí v Lucemburku a z hlediska organizace má rozdvojenou strukturu, kterou tvoří Soudní dvůr složený z jednoho soudce za každý členský stát a Tribunál, který je tvořen dvěma soudci za členský stát.

O místa u Soudního dvora je možné se ucházet ve funkčních skupinách AD a AST, a to především v rámci jeho administrativního a podpůrného aparátu. Volná místa jsou vypisována na webu EPSO či přímo Soudního dvora. Jakož i ostatní instituce EU rovněž Soudní dvůr každoročně nabízí omezený počet placených stáží, na které je možné se hlásit dvakrát do roka ve stanovených termínech.