KARIÉRA V EU

Evropský účetní dvůr

Úloha: Kontrolovat správný výběr finančních prostředků a jejich využití a napomáhat lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU

Předseda: Tony Murphy

Členové: 1 člen z každé země EU

Počet zaměstnanců: 900 (2023)

Stáže: Až pětiměsíční stáž se stipendiem 1500 EUR, více info zde.      

Pracovní příležitosti: Zaměstnanci jsou rozděleni do tří funkčních skupin: funkční skupiny AD, která zahrnuje administrátory, včetně právníků lingvistů, funkční skupiny AST, která zahrnuje asistenty v oblasti administrativy a funkční skupiny AST/SC, která vykonává kancelářské a sekretářské úkoly. Funkční skupina AD vyžaduje alespoň univerzitní vzdělání, funkční skupina AST vyžaduje alespoň vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání, které umožňuje přístup k vyššímu vzdělání, doplněné tříletou odbornou praxí.

Více informace o platových poměrech naleznete zde.    

Kariera: Přihlásit se na konkrétní místa a víc informací o kariéře v Evropském účetním dvoře naleznete zde.

Sídlo: Lucemburk, Lucembursko

Internetové stránky: Evropský účetní dvůr

OBECNĚ O EVROPSKÉM ÚČETNÍM DVOŘE

Evropský účetní dvůr je nezávislým externím auditorem EU, přičemž v této funkci chrání zájmy daňových poplatníků Unie. Ačkoliv nemá zákonem dané pravomoci, snaží se zlepšit způsob, jakým Evropská komise spravuje rozpočet EU.  O využívání těchto finančních prostředků Unie podává pravidelné zprávy. EÚD sídlí v Lucemburku a je tvořen jedním členem za každý členský stát.

Pro EÚD pracuje přibližně 1000 zaměstnanců na různých pozicích od nejčastějších auditorů, přes právníky až po předkladatele. Volné pozice v rámci EÚD je možno hledat na webu této instituce. EÚD rovněž nabízí ročně tři cykly stáží v trvání od tří do pěti měsíců, které jsou určeny pro absolventy univerzitních oborů souvisejících s činnostmi Účetního dvora.