POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Energie v červenci 2022

Členské státy chtějí snížit spotřebu plynu o 15 %, Plénum EP nebrání zahrnutí jádra a plynu do taxonomie

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2022

dohodly na novém právním předpisu o minimálních mzdách, Instituce se dohodly na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Rada přijala závěry o právech dítěte

Spotřebitelé v červnu 2022

Instituce dosáhly předběžné politické dohody o jednotné nabíječce, Rada přijala postoj k novým pravidlům pro spotřebitelské úvěry

Informační společnost v červnu 2022

Rada přijala mandát k jednání o 2 návrzích na zlepšení výměny informací, Komise přivítala posílený kodex zásad proti dezinformacím

Vnitřní trh v červnu 2022

Rada se dohodla postoji k pravidlům na zlepšení CMU, Rada se dohodla na postoji k aktualizovaným pravidlům pro pojišťovny, Instituce se předběžně dohodly na odolnosti kritických subjektů

Institucionální záležitosti v červnu 2022

Komise doporučuje aby Rada udělila status kandidátské země EU Gruzii, Moldavsku a Ukrajině, Komise navrhla rozpočet na rok 2023, Členské státy eurozóny doporučily, aby se Chorvatsko stalo 20. členem eurozóny, Rada vydala doporučení pro jednotlivé členské země

Veřejné zdraví v červnu 2022

U prodloužila platnost digitálního certifikátu EU COVID o rok, Instituce se předběžně dohodly o novém nařízení EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách

Životní prostředí v červnu 2022

Rada a EP přijaly vyjednávací postoje ke klíčové části balíku Fit for 55, Komise navrhuje omezení rizika a používání pesticidů a právní rámec ochrany přírody, Rada podpořila opatření proti globálnímu odlesňování, Rada a EP se shodly na další regulaci přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu

Vnější obchodní vztahy v červnu 2022

VB nadále neplní protokol k Severnímu Irsku po brexitu, tvrdí Komise, Komise chce více prosazovat zelené a sociální parametry obchodních dohod