POLITIKY EU

Monitoring legislativy EU

Hospodářská soutěž v září 2022

Komise porovnala státní podporu poskytnutou v roce 2020 v době pandemie, Komise vydává antimonopolní pokyny ke kolektivním smlouvám OSVČ

Hospodářská soutěž v červenci 2022

Komise chce zjednodušit státní podporu pro „zelenou” dopravu, Komise přijala závazky českých mobilních operátorů na ochranu hospodářské soutěže, Komise upravuje dočasný krizový rámec v reakci na válku na Ukrajině, Komise schválila státní podporu pro Českou poštu

Informační společnost v červenci 2022

EP přijal nový soubor pravidel o digitálních službách a digitálních trzích, Rada a EP dosáhly předběžné dohody o politickém programu „Cesta k digitální dekádě”

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2022

EU přijala opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU o dalších 6 měsíců, Rada schválila závěry o posílení angažovanosti EU a její schopnosti reagovat

Veřejné zdraví v červenci 2022

Komise navrhuje přísnější pravidla pro větší bezpečnost a kvalitu u krve, tkání a buněk, Úřad HERA předkládá seznam 3 hlavních zdravotních hrozeb