CESTOVÁNÍ

Bezpečnostní pravidla

Bezpečnostní pravidla v letecké dopravě

Na úrovni Evropské unie byl sestaven seznam předmětů, které nejsou povoleny na palubě letadel, a také seznam předmětů, které nejsou povoleny ani v zavazadlovém prostoru letadla. Tyto seznamy jsou k dispozici v odbavovacím prostoru letiště. Podmínky bezpečnosti letecké dopravy upravuje v tomto ohledu nařízení komise č. 820/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví (konsolidované znění). Přehled pro klasifikaci zakázaných předmětů naleznete v příloze 4-C a 5-B uvedeného nařízení.

Povolené tekutinyS ohledem na zajištění větší bezpečnosti byla v listopadu 2006 přijata pravidla pro převoz tekutin v příručních zavazadlech (nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 (pdf, 41,3 kB)), která platí na všech letištích v Evropské unii. Cestující mohou mít u sebe balení tekutin, gelů nebo sprejů do max. objemu 100 ml umístěné v jednom průhledném igelitovém sáčku o objemu do 1 litru a tekutiny, jako např. nápoje a parfémy, zakoupené v obchodech v odletové hale. Výjimky platí pro léky a kojeneckou stravu potřebnou po dobu cesty. Cestující mohou také tekutiny převážet v odbavených zavazadlech určených do zavazadlového prostoru letadla. Tato omezení jsou stále ještě v platnosti. Nicméně jakmile bude k dispozici detekční kontrola tekutých výbušnin, budou se tato omezení postupně rušit. Na všech letištích musí být umístěny detekční kontroly tekutin, sprejů a gelů.

Limity pro velikost příručních zavazadel stanovují letecké společnosti, a proto si je před odletem ověřte u svého dopravce.

Evropská komise ve spolupráci s orgány bezpečnosti letecké dopravy členských zemí rozhodla v zájmu zvýšení bezpečnosti v Evropě o zákazu leteckých společností, které nejsou dostatečně bezpečné pro provoz v evropském vzdušném prostoru. Tyto společnosti jsou uváděny na zvláštním seznamu. První seznam zahrnuje všechny letecké společnosti, které mají zakázaný provoz v Evropě. Další seznam pak uvádí letecké společnosti, které mají zakázaný provoz za určitých konkrétních podmínek. Zpravidla se jedná o některé africké a indonéské letecké společnosti.

Evropský zbrojní pas

Při cestách do jiné země EU by si měl držitel zbraně obstarat Evropský zbrojní pas. Ten jej opravňuje vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití. České úřady vydávají evropský zbrojní pas od 1. května 2004.

Před každou cestou do jednotlivých členských států je třeba se informovat o podmínkách vstupu s tímto dokladem a požádat o povolení ke vstupu s danou zbraní a střelivem. Informace mohou poskytnout zejména zastupitelské úřady jednotlivých států. Na této povinnosti se nic nezměnilo ani vstupem České republiky do Schengenu.

Evropský zbrojní pas je vydáván maximálně na pět let, jeho platnost může být prodloužena. Žádost o vydání Evropského zbrojního pasu si lze vyzvednout na jakémkoli krajském ředitelství policie stáhnout a vytisknout. Jeho tisk musí být barevný. Podrobné informace k vydání Evropského zbrojního pasu najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

Další odkazy a informace