CESTOVÁNÍ

Cesty do Norska, Lichtenštejnska, na Island a do Švýcarska

Obdobně jako v případě cestování po členských zemích Evropské unie je platným cestovním dokladem pro země Evropského hospodářského prostoru a pro Švýcarsko nejen cestovní pas, ale i platný občanský průkaz.

Legislativně tato možnost vychází u zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (konsolidované znění), na cestování do Švýcarska se vztahují dvoustranné dohody mezi Švýcarskem a Evropskou unií.