CESTOVÁNÍ

Evropské číslo tísňového volání (112)

Číslo 112 je nouzové telefonní číslo, které můžete využít ve všech zemích Evropské unie a Švýcarsku, pokud se dostanete to stavu tísně. Když zavoláte 112 z pevné linky nebo mobilního telefonu, dovoláte se operátorovi, který vaše volání převezme nebo vás přepojí na příslušnou pohotovostní službu. V každém případě by měl hovor probíhat stejně jako při použití vnitrostátního čísla tísňového volání. Služba je k dispozici v jazyku země, ve které pobýváte a v angličtině. Volání na číslo 112 je zdarma.

Každý stát má vlastní čísla tísňového volání a v nouzové situaci nemusí být jednoduché je zjistit či si vzpomenout. Proto je velmi užitečné a praktické si zapamatovat toto jedno jediné číslo společné pro všechny členské státy.