CESTOVÁNÍ

Cestování s dětmi

Nezletilé osoby s doprovodem rodičů mohou cestovat:

  • pouze s vlastním cestovním pasem nebo občanským průkazem

Nezletilé osoby cestující  sami, pouze s jedním rodičem nebo s dospělou osobou, která není jeho zákonným zástupcem:

  • potřebují kromě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu další úřední doklad, který musí podepsat jeho rodiče, druhý rodič nebo jejich zákonný zástupce, aby tak vyjádřili svůj souhlas s cestou
  • Podmínky jednotlivých zemí se mohou lišit. Zde můžete zjistit, zda je potřeba úřední doklad v jednotlivých členských zemích EU.

Právní řád České republiky neumožňuje cestování dětí na hromadné soupisky či seznamy. Při školních zájezdech či zahraničních výletech v rámci zájmových aktivit, kdy děti cestují bez doprovodu rodičů, musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní pas.

Další odkazy