CESTOVÁNÍ

Eurotarif (roaming)

Evropská komise projevila iniciativu v oblasti snížení poplatků při užívání mobilních telefonů v zahraničí (mezinárodní roaming). Od září 2007 bylo v EU plně uplatňováno nařízení EP a Rady (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství. Od roku 2008 je nařízení platné také pro státy Evropského hospodářského prostoru.

Eurotarif znamená, že v rámci roamingu se platí v členských zemích jednotné sazby (bez DPH).

Návrh předpokládá, že zákazník bude využívat SIM kartu té země, ke které má dlouhodobý vztah. V případě, že by tomu tak nebylo a zákazník byl operátorem upozorněn, může si operátor účtovat malý poplatek. Je tomu proto, aby lidé nazačali hromadně využívat SIM karty operátorů ze zemí, kde jsou ceny za mobilní služby nejlevnější v Evropě.

Dle nařízení Evropské komise mohou občané členských států bez příplatků telefonovat, posílat textové zprávy a používat internet do roku 2032.

Více informací o Eurotarifu naleznete na tomto odkaze.