CESTOVÁNÍ

Dovoz zboží v EU

Jako spotřebitel si na dovolenou můžete vzít a z dovolené bez omezení přivézt jakékoli zboží v libovolném množství pro osobní spotřebu. Jedinou výjimkou z tohoto volného režimu je zboží, které podléhá spotřební dani – tabákové výrobky, alkoholické nápoje nebo pohonné hmoty. Bez dodatečných poplatků je možné v rámci členských zemí převážet limitované množství tohoto zboží pro účely osobní spotřeby. EU stanovila minimální limity, jednotlivé členské státy mohou stanovit i vyšší limity.

Pro obecné množstevní vymezení osobní spotřeby byly stanoveny tyto limity:

TabákLimit osobní potřeby/os
Cigarety800 ks
Krátké doutníky400 ks
Doutníky200 ks
Tabák1 kg
AlkoholLimit osobní potřeby/os
Lihoviny10 l
Aperitivy20 l
Víno90 l (max 60 l šumivého)
Pivo110 l
Pohonné hmotymnožství dopravované v běžných
nádržích zvýšené o 20 l

Dovezete-li si nějaké zboží z jiné členské země Unie do ČR, není už možné si nechat při příští návštěvě vrátit zaplacené DPH. DPH je tak zaplaceno při pořízení zboží v zemi nákupu.

V EU byla sjednocena záruční lhůta na spotřební zboží, která činí 24 měsíců. Došlo k tomu na základě směrnice EP a Rady č. 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (konsolidované znění). Nicméně něco takového jako Eurozáruka neexistuje. Zakoupíte-li si zboží např. v Německu, budete ho muset v Německu v případě potřeby reklamovat. Má-li prodejce provozovnu i na území České republiky, můžete zkusit při prodeji domluvit místo reklamace v ČR, prodejce to pak musí zaznamenat na záruční list. Budete-li potřebovat poradit s reklamací zboží v zahraničí, obraťte se na Evropské spotřebitelské centrum pro ČR (při České obchodní inspekci).

Vstupem do EU byly na hraničních přechodech ČR zrušeny tzv. Duty-Free Shopy, kde je prodáváno zboží bez DPH a spotřební daně. Tyto obchody zůstaly pouze na mezinárodních letištích při cestách mimo EU.

Pro pohyb uvnitř EU není stanoven žádný limit pro převoz finančních prostředků v hotovosti, nicméně v případě převozu částky vyšší než 10 000 eur je nutné se informovat, zda není nutné tyto peníze nahlásit. Limit existuje, ale pro situace, kdy je překračováno celní území EU – pro případ dovozu i vývozu. Jedná se o situace, kdy úhrnná hodnota platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řád anebo vysoce hodnotných komodit, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny, přesáhne 10 000 eur.

Dovoz ze zemí mimo EU

Pokud dovezete zboží ze zemí mimo EU do ČR či jiné země Unie, budete clo platit celnímu úřadu, přičemž je uplatňován společný celní sazebník. Bezcelně lze dovézt zboží do hodnoty 300 eur na osobu, v letecké a lodní přepravě je to pak 430 eur na osobu. Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 eur.

Dále záleží na zemi, ze které výrobky přivážíte, použije se pak nižší nebo vyšší limit.

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigaret nebo
100 doutníčků nebo
50 doutníků nebo
250 g tabáku

40 cigaret nebo
20 doutníčků nebo
10 doutníků nebo
50 g tabáku

Další odkazy