CESTOVÁNÍ

Práva cestujících v letecké dopravě

Evropská unie vytvořila soubor pravidel s cílem zabezpečit spravedlivé zacházení s cestujícími v letecké dopravě. Letecká společnost tak nese zodpovědnost za přepravu cestujících i zavazadel. Tato práva se vztahují na pravidelné a charterové lety vnitrostátní i mezinárodní přepravy všech druhů leteckých společností (vč. nízkonákladových), na lety z letišť v EU nebo směřující na letiště v EU z jiných zemí, jsou-li provozovány leteckými společnostmi z EU.

Práva cestujících v letecké dopravě zahrnují následující oblasti:

  • Odepření nástupu na palubu
  • Zrušení letu
  • Dlouhá zpoždění
  • Zavazadla
  • Zranění a úmrtí při nehodách
  • Organizované turistické zájezdy
  • Identita letecké společnosti
  • Omezená pohyblivost

Více informací naleznete na stránkách Evropské unie.

Máte-li problém s uplatněním svých práv, můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci (do 31.12.2008 spadalo pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)

Adresa:
Evropské spotřebitelské centrum pro ČR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Tel.: 296 366 155
E-mail: esc@coi.cz
Web: http://www.evropskyspotrebitel.cz/

Práva cestujících v železniční dopravě

V říjnu 2007 bylo přijato nařízení týkající se práv cestujících v železniční dopravě. Pravidla se vztahují na všechny železniční cesty a dopravní spoje v Unii (vnitrostátní i mezinárodní). Cestující mají tak určitá základní práva, jako je např. odpovědnost společností za cestující a jejich zavazadla nebo právo osob se sníženou pohyblivostí na přepravu. Vznikne povinnost poskytnout v případě zpoždění náhradu, pokud za něj ponese odpovědnost operátor. Zejména z tohoto ustanovení budou moci členské země uplatňovat přechodně výjimky až na 15 let.

Dále bylo v roce 2011 přijato nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. V případě zrušení nebo zpoždění cesty delší než 250 km má cestující právo na proplacení jízdenky či náhradní přepravu do cílové destinace.

Další odkazy a informace