CESTOVÁNÍ

Evropská konzulární ochrana

Institut občanství EU přináší jak občanům ČR, tak i občanům jiných zemí EU nová práva. Pokud se občan EU ocitne v zahraničí v problematické situaci, může se obrátit na diplomatické a konzulární zastoupení kterékoli země EU. Musí být však splněny tři základní podmínky:

  • musí se jednat o občana jednoho z členských zemí EU,
  • který se ocitl v mimořádně nouzové situaci v zemi,
  • která není členem EU a zároveň v této zemi není ani zastupitelský úřad (ambasáda, konzulát nebo honorární konzulát) jeho země.

Jedná se poskytnutí pomoci v takových případech, kdy se občan dostane do nouze v důsledku mimořádné události, např. při autonehodě, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků atd.

Další odkazy